ATENCIÓ! Canvis recents: NOVA TAULA DE PONDERACIONS 2011

Accés a la universitat curs 2011/2012 (selectivitat 2011): El canvi recent de ponderacions per a les matèries de la part específica de les proves PAU del present curs, el podeu consultar açí: NOVA TAULA DE PONDERACIONS (es tracta d’un canvi imprevist desde fa uns dies). També podeu llegir el  document complet de l’acord.

D’acord amb el Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre (BOE de 24/11/2008), que regula les noves PAU, la correcció d’errades al Reial Decret (BOE de 28/3/2009) i l’Orde EDU/1434/2008 de 29 de maig (BOE de 4/6/2009), que actualitza els annexos del Reial Decret, i l’Orde EDU 1247/2011, de 12 de maig (BOE 17/5/2011), la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària, en la seua reunió deldimecres 18 de maig de 2011, ha acordat:

  1. Este acord de ponderacions és vàlid sols per al present curs. En ell consten les ponderacions de totes les titulacions universitàries per a la preinscripció al curs 2011/2012 (preinscripció de 2011).
  2. Respecte a les ponderacions dels estudiants dels cicles formatius, les ponderacions seran les mateixes que per als estudiants de batxillerat.

Anuncis
%d bloggers like this: