PROVES D’ACCÉS ALS CICLES : EXEMPCIONS

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Quines exempcions tenim en la prova d’accés a cicles de grau mitjà? Les matèries superades de l’Educació Secundària Obligatòria que donen l’exempció a matèries de la prova d’accés apareixen en el següent ANNEX.

La normativa sobre exempcions apareix en l’article 6 de la Orde de 31 de març de 2009 (DOCV 17/04/2009) per la que es regulen les proves d’accés a cicles formatius en la Comunitat Valenciana.

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Les matèries superades al Batxillerat (LOE/LOGSE) que donen l’exempció a matèries de la prova d’accés apareixen en el següent ANNEX.  La normativa sobre exempcions apareix en l’article 6 de la Orde de 31 de març de 2009 (DOCV 17/04/2009) per la que es regulen les proves d’accés a cicles formatius en la Comunitat Valenciana.


Anuncis
%d bloggers like this: