RECURSOS TUTORS

INSTITUTO DE FORMACIÓN Y RECURSOS EN RED  PARA EL PROFESORADO(MEC)

PORTAL EDUCATIU (Conselleria d’Educació)

CONVIVENCIA ESCOLAR

ORIENTACIÓ DE ESTUDIS

WEBS INSTITUCIONALS:

WEBS INTERESANTS

  • OrientaRed Recursos per a l’orientació.
  • Aprendre a Aprendre Pàgines sobre els mecanismes i les estratègies per l’aprenentatge i tècniques d’estudi.
  • NEEDirectorio: Necessitats Educatives Especials a Internet
  • Necessitats Educatives Especials – XTEC Informació, materials i eines per tal de facilitar al professorat l’atenció personalitzada a persones amb necessitats educatives especials.
  • CREENA Centre de Recursos d’Educació Especial de Navarra

Anuncis
%d bloggers like this: